หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

คำต่อคำ ประวัติศาสตร์การเมือง ในมุม “ชาญวิทย์ เกษตรศิริ”

คำต่อคำ ประวัติศาสตร์การเมือง ในมุม “ชาญวิทย์ เกษตรศิริ”

 

Charnvit Kasetsiri's picture
(คลิกอ่าน)
http://blogazine.in.th/blogs/charnvit-kasetsiri/post/3757

ขีดเส้นศาลโลก...ล้นเขตศาลไทย ?

ขีดเส้นศาลโลก...ล้นเขตศาลไทย ?

 

ถ้าศาลไทย อัยการไทย ดีเอสไำอ ทำหน้าที่ได้ดีเราก็ไม่ต้องมาถกปัญหาเรื่องศาลอาญาระหว่างประเทศหรอก....วีรพัฒน์ ปริยวงศ์


คมชัดลึก 12-11-55 ตอน ขีดเส้นศาลโลก...ล้นเขตศาลไทย ? ผู้ร่วมรายการ รศ.ดร.สุดสงวน สุธีสร สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กษิต ภิรมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ, วีรพัฒน์ ปริยวงศ์ นักกฏหมายอิสระ
 
(คลิกฟัง)
http://www.youtube.com/watch?v=riww1vvomLk&feature=youtu.be

Wake up Thailand ประจำวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2555

Wake up Thailand ประจำวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2555


สังคมเสพย์ติดม็อบ (มากกว่าอภิปรายฯ)   

สังคมเสพย์ติดม็อบ (มากกว่าอภิปรายฯ)
 
(คลิกฟัง)
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lDycmj9Z2g8#!

รายการ The Daily Dose ประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555

รายการ The Daily Dose ประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555แรงเงาของประชาชนไทย

(คลิกฟัง) 
http://www.dailymotion.com/video/xv17v3

ประชาไทใส่เสียง

ประชาไทใส่เสียง

 


รายการวิทยุประชาไท "ประชาไทใส่เสียง" กลับมาอีกครั้ง
ติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ ทาง 

(คลิกฟัง)
http://prachatai.com/radio/stream

Divas Cafe ประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555

Divas Cafe ประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555

 

'น้ำใจนักกีฬา' ในสปีชการเมือง 'อเมริกัน'


(คลิกฟัง)
http://www.dailymotion.com/video/xv11ll

ที่นี่ความจริง 12พย55

ที่นี่ความจริง 12พย55

 

(คลิกฟัง)
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=j2EUpL207hI

'แจ๋ว' เฮ! กฎกระทรวงแรงงานเพิ่มสิทธิมีผลบังคับใช้

'แจ๋ว' เฮ! กฎกระทรวงแรงงานเพิ่มสิทธิมีผลบังคับใช้ 

 


ผู้ใช้แรงงานรับใช้ในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นแรงงานที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ชาวไทยหรือข้ามชาติ จะได้รับสิทธิคุ้มครองเพิ่มเติม 7 ข้อ12 พ.ย. 55 นายสุรพงษ์ กองจันทึก ประธานอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติ ผู้ไร้สัญชาติ แรงงานข้ามชาติและผู้พลัดถิ่น สภาทนายความ เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน ฉบับที่ 14 (2555) ซึ่งออกตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 9 พ.ย. 55 แล้ว มีผลให้เป็นการคุ้มครองผู้ใช้แรงงานรับใช้ในบ้าน โดยไม่เลือกว่าจะเป็นแรงงานที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม ครอบคลุมทั้งแรงงานชาวไทยและแรงงานข้ามชาติ ทั้งนี้แรงงานรับใช้ในบ้านจะได้รับสิทธิคุ้มครองเพิ่มเติม 7 ข้อด้วยกันคือ

1.ลูกจ้าง ต้องมีวันหยุดประจำสัปดาห์ ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 1 วัน 2.นายจ้างต้องกำหนดวันหยุดตามประเพณี ปีละไม่น้อยกว่า 13 วัน ซึ่งรวมวันแรงงานแห่งชาติด้วย และหากวันหยุดตามประเพณีตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ ให้ลูกจ้างหยุดเป็นวันหยุดชดเชยเพิ่มอีก 1 วัน 3.ลูกจ้างที่ทำงานครบ 1 ปี มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปี ปีละไม่เกิน 6 วันทำงาน 4.ลูกจ้างมีสิทธิ์ลาป่วยตามที่ป่วยจริงได้ และหากลา 3 วันขึ้นไป นายจ้างสามารถขอใบรับรองแพทย์ยืนยันจ้างลูกจ้างได้ 5.กรณีลูกจ้างเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้กับเด็กโดยตรง 6.ลูกจ้างที่ทำงานในวันหยุด ต้องได้รับเงินค่าจ้างด้วย และ 7.ลูกจ้างต้องได้ค่าจ้างในวันที่ลาป่วย โดยไม่เกิน 30 วันทำงาน

อย่างไรก็ตาม ประธานอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติ ยังชี้ด้วยว่า แม้ผู้ใช้แรงงานในบ้านจะได้รับสิทธิเพิ่มเติม 7 ข้อ แต่ใน พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ยังมีอยู่หลายข้อที่จำกัดสิทธิผู้ใช้แรงงานในบ้านไว้อยู่ เช่น เรื่องค่าแรงขั้นต่ำ การคุ้มครองการทำงานไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง การลากิจ เป็นต้น นายสุรพงษ์กล่าว
 
(ที่มา)
http://www.prachatai.com/journal/2012/11/43624

'อรรถจักร์' ชี้คิด 'ปฏิรูปประเทศ' ต้องปฏิรูปตนเองให้พ้น 'มายาคติ' ก่อน

'อรรถจักร์' ชี้คิด 'ปฏิรูปประเทศ' ต้องปฏิรูปตนเองให้พ้น 'มายาคติ' ก่อน

 

http://v-reform.org/wp-content/uploads/2012/11/%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%8C1.jpg

V-Reform สัมภาษณ์ 'อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์' ทวนกระแสปฏิรูป ‘อย่างแรกที่ต้องทำ คือกลุ่มปฏิรูปต้องปฏิรูปตนเองให้พ้นมายาคติเสียก่อน’


เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 55 ที่ผ่านมาเว็บไซต์ V-Reform ของเครือข่ายวิชาการเพื่อการปฏิรูป เป็นโครงการภายใต้มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) ได้เผยแพร่บทสัมภาษณ์ รศ.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกี่ยวกับประเด็นการปฏิรูป ซึ่งประชาไทเห็นว่ามีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง จึงขอนำมาเผยแพร่ซ้ำอีกครั้ง ดังต่อไปนี้


(อ่านต่อ)
http://www.prachatai.com/journal/2012/11/43601

ก้าวต่อไปของ "ครก." เมื่อ "สภา" ไม่รับ "ม.112"

ก้าวต่อไปของ "ครก." เมื่อ "สภา" ไม่รับ "ม.112"
39,185 คน คือ จำนวนประชาชนผู้ร่วมลงชื่อเพื่อแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 หรือ "กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ" ซึ่ง "คณะรณรงค์แก้ไขมาตรา 112 (ครก.112)" อาทิ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, นิธิ เอียวศรีวงศ์, พวงทอง ภวัครพันธุ์, เวียงรัฐ เนติโพธิ์, ยุกติ มุกดาวิจิตร, วันรัก สุวรรณวัฒนา, วาด รวี และเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมกันยื่นให้กับ วิสุทธิ์ ไชยณรุณ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 ตัวแทนประธานรัฐสภา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2555


หลังจากเดินหน้ารณรงค์อย่างเข้มข้นตั้งแต่กลางเดือนมกราคม จนนักวิชาการ นักคิด นักเขียนที่ออกมาให้ความรู้และคำอธิบายแก่ประชาชนได้รับทั้งอ้อมกอดและ กำปั้น

เกิด "ปรากฏการณ์ 112 ริกเตอร์" ที่สั่นสะเทือนสังคมไทยอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะประเด็นที่ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง

ล่าสุด เมื่อวันที่ 25 ตุลาคมที่ผ่านมา เว็บไซต์รัฐสภาได้เผยแพร่เอกสารสรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มงานเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ระบุว่า

ได้สั่งจำหน่ายเรื่องการเข้าชื่อแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ของนายชาญวิทย์ พร้อมด้วยประชาชน 30,383 คน

ขณะเดียวกัน นิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภาในฐานะรักษาการประธานสภาผู้แทนราษฎรขณะนั้น ได้ทำความเห็นระบุว่า เรื่องดังกล่าว

ไม่ เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 163 ว่าด้วยเรื่องการเสนอชื่อของประชาชนที่กำหนดให้สามารถแก้ไขกฎหมายได้เพียง 2 หมวดเท่านั้น คือ หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย และหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ แต่การแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 เกี่ยวข้องกับหมวด 2 ของรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยเรื่องพระมหากษัตริย์

ความพยายามขับเคลื่อนแก้ไข ม.112 โดยภาคประชาชนอย่างต่อเนื่องกว่า 5 เดือน จึงมีอันต้องตกไป

พวงทอง ภวัครพันธุ์ อาจารย์ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนึ่งในสมาชิกคณะรณรงค์แก้ไขมาตรา 112 กล่าวว่า ประชาชนที่สนับสนุน และกลุ่มนักวิชาการรู้สึกผิดหวัง แม้จะไม่คิดว่าการยื่นแก้ไขมาตรา 112 จะราบรื่น หรือเป็นไปอย่างง่ายดาย แต่ก็ยังหวังว่ารัฐสภาน่าจะให้โอกาสกับตัวแทนจาก ครก.112 หรือคณะนิติราษฎร์ซึ่งเป็นผู้ร่างกฎหมายนี้ ไปให้คำอธิบาย  

"เมื่อเขาบอกว่าไม่เข้าข่ายกฎหมายที่อยู่ในหมวดสิทธิและ เสรีภาพ ทางสภา โดยท่านประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือตัวแทน ควรมาถกกับเราว่าคำว่าสิทธิเสรีภาพของพวกเขาหมายถึงอะไรกันแน่ การปัดตกโดยไม่พยายามจะอธิบาย ทำความเข้าใจว่าสิทธิเสรีภาพของประชาชนมีขอบเขตอย่างไร มีความหมายอย่างไร มันแสดงความคับแคบของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีหน้าที่ปกป้องระบอบ ประชาธิปไตย ที่มีหัวใจสำคัญคือสิทธิเสรีภาพของประชาชน" นักวิชาการผู้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญของ ครก.112 กล่าว

รัฐบาลทุนใหม่กำลังเข้าตาจน แดงหัวก้าวหน้ารู้ทันเยอะ จะให้มีการยอมรับอำนาจศาลICC???

รัฐบาลทุนใหม่กำลังเข้าตาจน แดงหัวก้าวหน้ารู้ทันเยอะ จะให้มีการยอมรับอำนาจศาลICC???ถ้าจริง ตามที่บอกมา รัฐบาลนี้ก็อันตรายพอสมควร ถึงแม้จะอวยเจ้ามือ ก็ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลจะปลอดภัย เจ้ามือได้ทั้งสองฝ่าย ไม่มีเสียอยู่แล้ว การที่มีแกนนำแดง มาประกาศระดมพล ปกป้องรัฐบาล เลยดูไม่ขลังแล้ว ถึงแม้มวลชนจะชอบการทำงานของรัฐบาล แต่จะให้ปกป้องรัฐบาลเหมือนก่อนคงไม่มีแล้ว จนกว่าจะแสดงให้เห็นว่าได้ทำเพื่อพวกเค้าที่สูญเสีย บ้างแล้วจริงๆ