หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ว่าด้วยความอยู่รอดของระบอบกษัตริย์ในโมร็อคโค
http://pracob.blogspot.com/2011/06/6.html 

โดย พิภพ อุดมอิทธิพงศ์

 


เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา กษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ 6 (King Mohamed VI) แห่งโมร็อคโคได้มีพระราชดำรัสเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองของโมร็อคโค จากเดิมที่กษัตริย์ทรงมีพระราชอำนาจเหนือกิจการต่าง ๆ ของประเทศ ทั้งในทางบริหาร นิติบัญญัติและตุลาการ ให้มีการถ่ายโอนอำนาจและมีการจัดการเลือกตั้งอย่างเป็นประชาธิปไตยขึ้น ข้อเสนอที่สำคัญมีห้าข้อได้แก่ (http://moroccansforchange.com/2011/03/09/king-mohamed-vi-speech-3911-full-text-feb20-khitab/)

(อ่านต่อ)
http://www.prachatai3.info/journal/2011/11/38031