หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2556

Wake up Thailand


Wake up Thailand

 
 

 
Wake up Thailand ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2556 ตอนที่2
สุเทพ 'กบฏ' จุดจบประชาธิปัตย์?
http://www.dailymotion.com/video/x17xbkg_ส-เทพ-กบฏ-จ-ดจบประชาธ-ป-ตย 

Wake up Thailand ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2556 ตอนที่1
จุ๊กกรู้ 'สภาประชาชน' 
http://www.dailymotion.com/video/x17x9yv_จ-กกร-สภาประชาชน_ 
  
Wake up Thailand ประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2556 ตอนที่ 2
โทรเทือกรวมการเฉพาะกิจ
http://www.dailymotion.com/video/x17vr7f_โทรเท-อกรวมการเฉพาะก-
  
Wake up Thailand ประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2556 ตอนที่ 1 
สุเทพจะทำกับประเทศนี้ ไปอีกนานขนาดไหน ? 
http://www.dailymotion.com/video/x17vpzj_ส-เทพจะทำก-บประเทศน-ไปอ-กนานขนาดไหน

Divas Cafe

Divas Cafe


 

Divas Cafe ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2556
เรียนรู้สงครามแห่งความเกลียดชัง จาก American Civil War
http://www.dailymotion.com/video/x17xeh5_เร-ยนร-สงครามแห-งความเกล-ยดช-ง-จาก-american 

Divas Cafe ประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2556
สายรุ้งแห่งสันติภาพ 
http://www.dailymotion.com/video/x17vrvu_สายร-งแห-งส-นต-ภาพ

ชัยชนะรอบที่หนึ่งสำหรับรัฐบาลยิ่งลักษณ์

ชัยชนะรอบที่หนึ่งสำหรับรัฐบาลยิ่งลักษณ์

 
 

ความปั่นป่วนในกรุงเทพฯ ดูเหมือนลดลง มีการพักสู้พักรบเพื่อเตรียมงานวันที่ 5 ธันวาคม

สงครามความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทยคงยาวนาน แต่รอบนี้ดูเหมือนรัฐบาลชนะชั่วคราว

รัฐบาลยิ่งลักษณ์ สามารถคุมสถานการณ์เพื่อไม่ให้เกิดการปราบปรามผู้ประท้วงและการเสียเลือด เนื้อจากมือเจ้าหน้าที่รัฐ ต่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลประชาธิปัตย์ภายใต้สุเทพและอภิสิทธิ์  สถานการณ์เช่นนี้เพิ่มความชอบธรรมให้กับฝ่ายรัฐบาลซึ่งมีความชอบธรรมเหนือ ม๊อบสมบูรณาญาสิทธิราชย์อยู่แล้ว  เพราะรัฐบาลยิ่งลักษณ์มาจากการเลือกตั้ง และไม่ได้เปื้อนเลือดเหมือนรัฐบาลประชาธิปัตย์ของสุเทพ

ฝ่ายม๊อบสุเทพ  ไม่สามารถเพิ่มความชอบธรรมให้ฝ่ายตัวเองในหมู่คนที่ไม่ได้คลั่งเผด็จการมาแต่แรก  เพราะข้อเสนอหยาบๆ ให้มีการแต่งตั้งสภา “เพื่อนสุเทพ” และรัฐบาล “เผด็จการคนดี” ดูเป็นเรื่องตลกร้ายสำหรับคนที่ปัญญาและอุดมการณ์ประชาธิปไตย ยิ่งกว่านั้นเมื่อทหารไม่ยอมเล่นด้วย สุเทพ ก็ต้องสร้างภาพชัยชนะปลอมๆ ในเชิงสัญลักษณ์เท่านั้น ซึ่งอาจจะไม่ได้เพิ่มบารมีให้กับเขาในสายตาคนเกลียดทักษิณเท่าไหร่นัก

แต่เราไม่ควรนิ่งนอนใจ ในช่วงพักรบอาจจะมีผู้มีอิทธิพลในระดับชนชั้นปกครองหลายคนรวมถึงทหาร ที่อาจจะกดดันรัฐบาลให้หลีกทางเพื่อตั้ง “รัฐบาลแห่งชาติ” คำเห่าหอนของพวกที่ไม่มีอุดมการณ์ประชาธิปไตยในแวดวงวิชาการและ เอ็นจีโอ ที่เรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภา อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของแรงกดดันที่รัฐบาลนี้ต้องเผชิญหน้า และแน่นอนการยุบสภาจะไม่แก้ปัญหาในเมื่อม๊อบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้งแต่แรก 

“รัฐบาลแห่งชาติ” เป็นภัยต่อประชาธิปไตยในประเทศไทยและเราควรจะคัดค้านอย่างถึงที่สุด แต่อย่างหลงคิดว่าทหารและชนชั้นปกครองไทย จะคล้อยตามวาระเผด็จการของสุเทพ เพราะชนชั้นปกครองไทยโดยรวม เข้าใจว่าเผด็จการหยาบๆ แบบที่สุเทพเสนอ ครองอำนาจในสังคมไทยปัจจุบันไม่ได้ มันต้องมีการสร้างกระบวนการประชาธิปไตยในระดับหนึ่ง ชนชั้นปกครองไทยเข้าใจอีกด้วยว่า เขาจะหันหลังให้กับความต้องการของเสื้อแดงหรือประชาชนส่วนใหญ่ที่เลือกเพื่อไทยไม่ได้ แต่ปัญหาคือถ้ามีการฮั้วกันหลังไมค์เพื่อตั้งรัฐบาลแห่งชาติ  และเพื่อไทยกับ นปช. ออกมารณรงค์ให้เสื้อแดงและคนส่วนใหญ่ยอมรับ เราจะต่อต้านได้ยากขึ้น คนก้าวหน้าที่รักประชาธิปไตยต้องสู้ต่อไป เพื่อขยายพื้นที่เสรีภาพ และสร้างความเป็นธรรมทางสังคม โดยลดความเหลื่อมล้ำทั้งในเชิงการเมืองและเศรษฐกิจ


(ที่มา)
http://turnleftthai.blogspot.dk/ 

วิวาทะ

วิวาทะ
“..ถ้าสมคิดจะพายเรือเอารัฐประหารเข้ามา
ผมจะเอาเท้าราน้ำเต็มที่....
ผมทำอะไรก็ตาม อย่างหนึ่งผมไม่คิดที่จะทำ
คือการฉีกรัฐธรรมนูญ”


Ratthapol Supasopon

นักศึกษา

นักวิชาการธรรมศาสตร์ บรรยายสาธารณะ ท้าท้ายกรณีอธิการบดีสั่งหยุดการสอน

นักวิชาการธรรมศาสตร์ บรรยายสาธารณะ ท้าท้ายกรณีอธิการบดีสั่งหยุดการสอน

 

 
ฟังอ.วรเจตน์ วิพากษ์ ม็อบสุเทพ ในธรรมศาสตร์บรรยายสาธารณะ : ห้องเรียนประชาธิปไตย

3 ธ.ค. 2556 ที่โถงอาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต คณะอาจารย์มธ. บางส่วน ประกอบด้วย วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ยุกติ มุกดาวิจิตร ประจักษ์ ก้องกีรติ ปิยบุตร แสงกนกกุล และอื่นๆ ได้จัดอภิปราย "ห้องเรียนประชาธิปไตย" แสดงความไม่เห็นด้วยต่อการสั่งปิดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยระหว่างวัน ที่ 2, 3 และ 4 ในทุกวิทยาเขต โดยชี้ว่า เป็นการออกคำสั่งโดยไม่ได้รับฟังความคิดเห็นของประชาคมธรรมศาสตร์ทั้งหมด และอาจแสดงให้เห็นว่ามธ. ได้เลือกข้างทางการเมือง จากการหยุดการเรียนการสอนสอดคล้องกับการนัดหยุดงานของแกนนำกปปส. สุเทพ เทือกสุบรรณ

(อ่านต่อ)

คำถามสำคัญต่อกลุ่มคนที่เรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภา

คำถามสำคัญต่อกลุ่มคนที่เรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภา 

โดย ใจ อึ๊งภากรณ์

 
มีหลายกลุ่มหลายคนที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภาเพื่อ “แก้สถานการณ์” เกินครึ่งหนึ่งของกลุ่มคนเหล่านี้ เคยสนับสนุนรัฐประหาร ๑๙ กันยาในอดีต เช่นองค์กร เอ็นจีโอ หรือกลุ่มนักวิชาการ แต่ไม่ว่าพวกนี้จะเป็นกลุ่มที่มีเป้าหมายเผด็จการแอบแฝง หรือเป็นคนบริสุทธิ์ใจ ทุกคนควรจะสามารถตอบคำถามดังต่อไปนี้

1. พวกคุณถามม็อบสุเทพและพรรคประชาธิปัตย์หรือยัง ว่าถ้ายุบสภาและมีการเลือกตั้งใหม่ เขาจะลงสมัครและยอมรับผลการเลือกตั้งหรือไม่ เพราะในปี ๒๕๔๙ นายกทักษิณเคยยุบสภา แต่ฝ่ายค้านไม่ยอมลงสมัครเพราะรู้ว่าตัวเองจะแพ้คะแนนเสียงของคนส่วนใหญ่ การกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดวิกฤตทางการเมืองที่นำไปสู่รัฐประหารและเผด็จ การทหาร

2. พวกคุณมั่นใจได้อย่างไรว่าถ้ามีการเลือกตั้งใหม่ ฝ่ายที่ต่อต้านรัฐบาลยิ่งลักษณ์จะยอมรับเสียงส่วนใหญ่ เพราะในการเลือกตั้งที่ผ่านมาทุกครั้งเขาไม่ยอมรับหลักการณ์ประชาธิปไตย

3. คนอย่าง นายสุเทพ ที่เคยดำรงตำแหน่งในรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ และเคยมีส่วนในองค์กรที่สั่งยิงผู้ประท้วงเสื้อแดงตายเกือบ 90 ศพ มีความชอบธรรมอะไรที่จะเรียกร้องให้รัฐบาลลาออก หรือให้มีการเปลี่ยนระบบการปกครอง?

4. จะไม่ดีกว่าและเป็นประชาธิปไตยมากกว่าหรือ ถ้ารัฐบาลจะจัดประชามติเพื่อให้ทุกคนแสดงความเห็นว่ารัฐบาลควรลาออกหรือไม่ หรือแสดงความเห็นว่าควรมีการแก้รัฐธรรมนูญทหารทั้งฉบับหรือไม่ โดยที่รัฐบาลอยู่ต่อไปในกรณีที่ชนะประชามติ หรือลาออกถ้าแพ้ประชามติ

5. ในประเทศไทย คนที่มีส่วนในการฆ่าผู้ที่เรียกร้องประชาธิปไตย ดูเหมือนลอยนวลและได้รับความสำคัญ ในขณะที่คนอย่าง นายสมยศ ที่แค่แสดงความเห็นทางการเมือง กำลังติดคุกเป็นสิบๆ ปี คุณพอใจกับสภาพเช่นนี้หรือไม่ และถ้าไม่พอใจคุณมีข้อเสนออะไรที่เป็นรูปธรรมเพื่อแก้ไข?

ส่วน กรณีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ออกมาบอกว่านายกรัฐมนตรี “ไม่ต้องมาจากการเลือกตั้ง” นั้น ผมขอฟันธงในฐานะที่เคยเป็นอาจารย์รัฐศาสตร์จุฬาฯ ว่าคำแถลงดังกล่าวเป็นจุดตกต่ำสุดของผู้บริหารมหาวิทยาลัยไทย และน่าอับอายขายหน้าที่สุด

 
(ที่มา)
http://www.prachatai.com/journal/2013/12/50167

นศ.มอ.ปัตตานี แถลงค้านการประกาศท่าทีทางการเมืองของกลุ่มผู้บริหารมหาลัย

นศ.มอ.ปัตตานี แถลงค้านการประกาศท่าทีทางการเมืองของกลุ่มผู้บริหารมหาลัย


 

ถ้อยแถลงดังกล่าวของมหาวิทยาลัยในข้างต้น ได้สร้างความคับข้องใจให้กับ อาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรจำนวนไม่น้อย ในการแสดงท่าทีของมหาวิทยาลัยที่มีต่อวิกฤตการเมืองในปัจจุบัน  โดยข้อเสนอดังกล่าว หาได้ยึดโยงกับความเป็นจริงทางสังคมไม่ หากเป็นแค่นามธรรมยากต่อการปฏิบัติได้จริง อีกทั้งข้อเสนอดังกล่าวก็หาได้เป็นข้อคิดเห็นที่ได้รับความเห็นชอบจากมวล สมาชิกทั้งหมดของมหาวิทยาลัย หากแต่เป็นเพียงข้อเสนอเพื่อสนองต่อทัศนคติหรือรสนิยมทางการเมืองของคนกลุ่ม หนึ่งเท่านั้น ทางกลุ่มนักศึกษา มอ.ปัตตานี เสรีประชาธิปไตย จึงได้ตั้งข้อสังเกตกับถ้อยแถลงการณ์ดังกล่าว ดังนี้

1. การเรียกร้องให้รัฐบาลและรัฐสภา ยอมรับคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ ข้อเสนอดังกล่าวถือว่าใช้ไม่ได้ ด้วยเหตุที่คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เนื่องจากไม่มีบทบัญญัติใดในรัฐธรรมนูญให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบควบคุม กระบวนการตลอดจนเนื้อหาของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ การที่ศาลรัฐธรรมนูญเข้าตรวจสอบควบคุมการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้งๆ ที่ปราศจากอำนาจตามรัฐธรรมนูญถือว่าเป็นการสถาปนาอำนาจขึ้นมาเอง อีกทั้งยังเป็นการขยายแดนอำนาจของตนออกไปจนกลายเป็นองค์กรที่อยู่เหนือรัฐ ธรรมนูญและอยู่เหนือองค์กรทั้งปวงของรัฐ มีผลเป็นการทำลายหลักนิติรัฐประชาธิปไตยลง จนก่อให้เกิดสภาวการณ์ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจสูงสุดเด็ดขาด ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวของมหาวิทยาลัยเป็นการทำลายหลักนิติรัฐ และประชาธิปไตยในระยะยาว

2. คัดค้านการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการใช้กำลังปราบปรามประชาชนที่มาชุมนุม ข้อเสนอดังกล่าวแม้จะเป็นข้อเสนอที่ดีด้วยเหตุที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ควร ให้ความรุนแรงกับประชาชน อีกทั้งการชุมชนอย่างสงบก็เป็นการใช้สิทธิตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งควรเคารพในการแสดงความคิดเห็นของผู้คนเหล่านั้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการชุมนุมดังกล่าวจะอยู่ภายใต้กรอบประชาธิปไตย แต่ถึงกระนั้นกลุ่มนักศึกษาก็มีความเห็นสอดคล้องกับข้อเสนอดังกล่าวเพียง ครึ่งเดียว เนื่องด้วยการเรียกร้องดังกล่าวเป็นเพียงการเรียกร้องต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ หาได้รวมไปถึงผู้ชุมนุมไม่ ซึ่งหากติดตามข่าวสารก็จะปรากฏชัดว่าความรุนแรงส่วนใหญ่นั้นเกิดขึ้นจากฝ่าย ใด

3. ต่อต้านการหมิ่นเบื้องสูงซึ่งแท้จริงควรเป็นต่อต้านการอ้างสถาบันพระมหา กษัตริย์ เป็นเครื่องมือทางการเมืองในการโจมตีฝ่ายตรงข้ามเสียมากกว่า ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าในห้วงระยะเวลา 5-6 ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งที่สังคมไทยต้องเผชิญนั้นคือความขัดแย้งระหว่าง พลังทางการเมืองกลุ่มต่างๆ อ้างสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นเครื่องมือทางการเมืองในการโจมตีฝ่ายตรงข้าม ทำให้เป็นการดึงพระองค์ เข้ามาเกี่ยวพันกับความขัดแย้งทางการเมือง

4. การกล่าวถึงคุณธรรม จริยธรรม นั้นเป็นการเรียกร้องนามธรรมเลื่อนลอย หาได้ยึดโยงกับความเป็นจริงในสังคมไม่ อีกทั้งยังเห็นได้ชัดว่าคนบางกลุ่มในมหาวิทยาลัยยังคงผูกติดอยู่กับฐานคิด ประชาธิปไตยแบบชนชั้นนำ ที่มองว่ารัฐบาลประชาธิปไตยที่มาจากเสียงของคนส่วนใหญ่ของประชาชน ขาดคุณธรรมและจริยธรรมทางการเมือง ก็ด้วยเหตุที่ว่าคนกลุ่มนี้ไม่เคารพในความคิดเห็นของคนอื่น และมองคนอย่างไม่เท่าเทียมกันมาโดยตลอด

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น กลุ่มนักศึกษา มอ.ปัตตานี เสรีประชาธิปไตย จึงขอให้ถือเสียว่าแถลงการณ์ดังกล่าวเป็นเพียงความคิดเห็นของคณะผู้บริหาร และสมาชิกบางส่วนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งถือเป็นเพียงความคิดเห็นของคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้น หาได้ถือว่าแถลงการณ์ครอบคลุมความคิดเห็นของสมาชิกทั้งหมดไม่ อีกทั้งยังให้ถือว่าแถลงการณ์ดังกล่าวเป็นไปในนามของบุคคล ใช่เป็นในนามมหาวิทยาลัย

ด้วยเหตุนี้ กลุ่มนักศึกษา มอ.ปัตตานี เสรีประชาธิปไตย จึงมีข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลดังนี้

1. คัดค้านการใช้ความรุนแรง และการยั่วยุทั้งจากฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐ และฝ่ายผู้ชุมนุม

2. การชุมนุมเรียกร้องควรเป็นไปในวิถีทางการเรียกร้องประชาธิปไตย ใช่เป็นการชุมนุมเพื่อเรียกร้องระบอบการ
ปกครองอื่นที่นอกเหนือออกไปจากระบอบประชาธิปไตย

3. ขอเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขรัฐธรรมนูญปี พ.ศ.2550 ทั้งฉบับ โดยยึดเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญประชาชนอย่างแท้จริง หาได้เป็นรัฐธรรมนูญเผด็จการซ่อนรูปอย่างรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2550

4. ขอให้รัฐบาลคืนอำนาจในการตัดสินใจทางการเมืองกลับไปสู่ประชาชน  เพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งตามวิถีทางประชาธิปไตย


ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
กลุ่มนักศึกษา มอ.ปัตตานี เสรีประชาธิปไตย

(อ่านต่อ)

ใช้การเมืองเชิงบารมี บังคับพักรบ ถวาย!!!

ใช้การเมืองเชิงบารมี บังคับพักรบ ถวาย!!!


Photo
 

ถามว่าวันนี้ใครชนะ? ที่มีการพักรบกัน ก็น่าจะเป็น กทม. อัศวิน ขวัญเมืองรองผู้ว่า กทม. เจรจากับคำรณวิทย์ กทม.ได้พื้นที่คืนเพื่อตกแต่งเตรียมงาน 5 ธันวาตามภารกิจ


"ช่องทีนิวส์ของสนธิญาณ หนูแก้ว บอกว่า เสี่ยสั่งให้ยุติทุกฝ่ายเพื่อร่วมฉลองวันเกิด สุเทพเดินเกมพลาดตั้งแต่ไปยึดสื่อทีวีช่องต่างๆ และบังคับให้เสนอข่าวของฝ่ายม็อบนกหวีดอย่างเดียว กระแสสังคมเปลี่ยนไป ทหารเค้าก็ไม่มาตามที่สุเทพกวักมือเรียก เป็นอันว่าจบ... ตอนนี้ทำเป็นฉลองชัยชนะแบบแก้เกี้ยว กลัวว่ามวลชนไม่ยอมกลับเลยแวะเที่ยวทำเนียบซะก่อน...เอ้า!ดราม่ากันต่อไป"

"ดูเหมือนรัฐบาลชนะรอบนี้ และม็อบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ถูกโดดเดี่ยว เลยหาทางลงโดยหลอกตัวเองว่าชนะ"


ตร.ปล่อยม็อบเข้าทำเนียบรัฐบาล - แกนนำราชดำเนินประกาศชัยชนะ - เทือกลั่นยังกลับบ้านไม่ได้
http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRNNE5qQTBORFF4T0E9PQ%3D%3D&subcat

ศอ.รส. แถลง “เปิดทาง” ให้ผู้ชุมนุมเพื่อลดความขัดแย้ง
http://www.prachatai.com/journal/2013/12/50175 

ศอ.รส.แถลงไร้ปัญหา ยันไม่พบม็อบยึด-ทำลาย'ทำเนียบฯ-บช.น.'
http://www.thairath.co.th/content/pol/386916 
 
สุเทพผุดพิมพ์เขียวสภาประชาชน-ตั้งรัฐบาลเฉพาะกาลเลือกนายกฯ จากคนดี
http://www.prachatai.com/journal/2013/12/50181 

สื่อต่างชาติชี้สถานการณ์ชุมนุมในไทย"หักมุม"
http://news.thaipbs.or.th/content/%E0%B8%AA%E0

สุเทพ: ยึด บช.น. เป็นชัยชนะยังไม่เด็ดขาด ขอให้สู้ต่อ
http://www.prachatai.com/journal/2013/12/50174