หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ความเห็นต่อกฎหมายนิรโทษกรรม

ความเห็นต่อกฎหมายนิรโทษกรรมโดย จักรภพ เพ็ญแข 

 

ท่านที่กรุณาติดตามงานเขียนและพูดของผมมาชั่วระยะหนึ่ง คงสังเกตได้เองว่าผมไม่ค่อยออม ความเห็น หรือยับยั้งชั่งใจอะไรนัก จุดยืนทุกๆ เรื่องของผมต้องชัดเจนเสมอ ไม่ว่าจะ “ถูกใจตลาด” หรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ก็มิใช่เห่อเหิมหรือโอหัง แต่เป็นเพราะผมรู้สึกเคารพและให้เกียรติอย่างสูงต่อมวลชนผู้รับสาร ซึ่งเป็นเจ้าของประเทศไทยตัวจริง และสมควรที่จะได้รับข้อเสนอที่ชัดเจนที่สุดจากเพื่อนร่วมชาติอย่างไม่มีอะไรเคลือบแฝงหรือถูกดูถูกว่าเป็นเด็ก เรื่องใดที่ผมยังนั่งอยู่บนรั้ว และตัดสินใจไม่ได้ว่าจะกระโดดลงมาข้างไหน ผมมักงดเว้นการแสดงความเห็นในเรื่องนั้นๆ ออกตัวมาอย่างนี้ในวันนี้ เพื่อจะบอกท่านว่า ผมอาจจะละเมิดกฎของตัวเองสักครั้ง ด้วยการแสดงความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายนิรโทษกรรม ซึ่งกำลังเป็นประเด็นสำคัญในบ้านเมือง และเป็นเงื่อนไขอันจำเป็นที่เราทั้งสองฝ่าย (หรือหลายฝ่าย) ต้องหาทางก้าวข้ามไปให้ได้ ถ้าหากเราอยากเป็นชาติเดียวกันต่อไปหรือลดความเสี่ยงที่จะเกิดนองเลือดกันอีกในอนาคตอันใกล้

(อ่านต่อ)
http://jpenkair.blogspot.dk/2013/07/blog-post_18.html