หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ขอเชิญเข้าร่วม เสวนาวิชาการ "เพราะธรรมศาสตร์ สอนให้ฉันรักประชาชน" ?

ขอเชิญเข้าร่วม เสวนาวิชาการ "เพราะธรรมศาสตร์ สอนให้ฉันรักประชาชน" ?Photo: เสวนาวิชาการ

"เพราะธรรมศาสตร์ สอนให้ฉันรักประชาชน" ?

พบกับ
รศ.ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ
อ.เอกชัย ไชยนุวัติ
อ.ศุภวิทย์ ถาวรบุตร
อ.วิโรจน์ อาลี

ดำเนินรายการโดย เจนวิทย์ เชื้อสาวะถี

วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557 13:00-16:00 น.
ณ ห้องประกอบ หุตะสิงห์ ตึกอเนกประสงค์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

 เสวนาวิชาการ

"เพราะธรรมศาสตร์ สอนให้ฉันรักประชาชน" ?

พบกับ
รศ.ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ
อ.เอกชัย ไชยนุวัติ
อ.ศุภวิทย์ ถาวรบุตร
อ.วิโรจน์ อาลี

ดำเนินรายการโดย เจนวิทย์ เชื้อสาวะถี

วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557 13:00-16:00 น.
ณ ห้องประกอบ หุตะสิงห์ ตึกอเนกประสงค์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์