หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2555

นิธิ ได้เขียนวิจารณ์พรรคเพื่อไทยส่วนหนึ่ง ดังนี้:

นิธิ ได้เขียนวิจารณ์พรรคเพื่อไทยส่วนหนึ่ง ดังนี้: 


 
นิธิ เอียวศรีวงศ์ : อนาคตทางการเมือง ของคนเสื้อแดง
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1346645356&grpid=01&catid&subcatid


"ความใส่ใจของรัฐบาลมีอยู่เพียงอย่างเดียว คือขออยู่ในตำแหน่งต่อไปเรื่ออยๆ แม้ไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันสักอย่างเดียวก็ไม่เป็นไร ขบวนการเสื้อแดงจะปล่อยให้เครื่องมือของตน อยู่ในลักษณะที่ตั้งใจจะไม่ทำอะไรสักอย่าง เพื่อทำให้ประเทศไทยมีประชาธิปไตยที่มั่นคงเช่นนี้หรือ จะมีพรรคอื่นเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล ก็ดูไม่ต่างจากมีพรรคเพื่อไทยตรงไหน [...] จะบรรยายความล้มเหลวของรัฐบาลนี้ไปอีกกี่หน้าก็ได้ โดยเฉพาะความล้มเหลวที่ทำให้ขบวนการเสื้อแดง ไม่มีเป้าหมายทางการเมืองใดๆ นอกจากคอยต้อนรับทักษิณกลับบ้าน"

สุดท้าย นิธิ เสนอทางเลือก 3 ทางของคนเสื้อแดง

1. "หันไปสนับสนุนพรรคการเมืองอื่น" ก็ไม่เหลือพรรคอื่นที่พอจะเป็นความหวังได้


2. "ตั้งพรรคการเมืองของตนเอง" แต่ยังทำได้ยากในตอนนี้


3. "หาทางที่จะควบคุมทิศทางของพรรคเพื่อไทยให้ได้มากขึ้น ไม่ใช่รณรงค์เข้าไปเป็นกรรมการบริหารพรรค แต่ต้องคุมให้ได้ในฐานะประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั่นเอง" นิธิ กล่าวว่าข้อนี้น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด พร้อมตัวอย่างกลไกที่จะใช้ควบคุมพรรคดังกล่าว เช่น การสร้างสื่อที่เป็นอิสระจากพรรค การกดดันให้เกิดระบบการเลือกตั้งล่วงหน้า (ไพร์มารี) เป็นต้น