หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558

iLaw อ่านรายงานปี 2557

iLaw อ่านรายงานปี 2557


 
 

อ่านรายงานปี 2557 เรื่องการเรียกบุคคลรายงานตัว การจับกุม และการควบคุมตัวบุคคลตามกฎอัยการศึกได้ที่
http://freedom.ilaw.or.th/blog/Arrest2014

อ่านรายงานปี 2557 เรื่องการบังคับใช้กฎหมายหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ มาตรา 112 ได้ที่
http://freedom.ilaw.or.th/blog/LeseMajeste2014

อ่านรายงานปี 2557 เรื่องการชุมนุมสาธารณะและการตั้งข้อหาทางการเมือง ได้ที่  http://freedom.ilaw.or.th/blog/PoliticalCharges2014

อ่านรายงานปี 2557 เรื่องคดีหมิ่นประมาทและพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ได้ที่
http://freedom.ilaw.or.th/blog/Defamation2014

อ่านรายงานปี 2557 เรื่องเก็บตกการคุกคามสื่อก่อน-หลังรัฐประหาร ได้ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น